Korzyści pracodawcy przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to temat mało popularny.

A  szkoda, bo przedsiębiorcy mają wiele korzyści z podjęcia współpracy z osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności. Są to korzyści zarówno niematerialne, jak i materialne, przekładające się na konkretne pieniądze z dofinansowań z PFRON.

Jakie można mieć korzyści niematerialne z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej? Otóż można.

Osobom z niepełnosprawnością zdecydowanie trudniej znaleźć pracę. Pracodawcy postrzegają ich jako pracownika niepełnowartościowego. Ale nic bardziej mylnego. Osoby takie są bardzo dobrymi pracownikami, bardzo lojalnymi i oddanymi swojej pracy. W czasach gdy, brakuje osób do pracy taki pracownik może być dla nas nieocenionym nabytkiem. I to jest wielka korzyść niematerialna. Pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mają często choroby, które pozwalają na pracę na wielu stanowiskach, wśród osób z orzeczeniami są osoby np. z cukrzycą, zapaleniem jelit, czy epilepsją. Pracownicy tacy muszą bardziej o siebie dbać, więcej odpoczywać, częściej chodzą do lekarza, ale wcale to nie oznacza, że gorzej wykonają swoją pracę.

Pracodawcy, którzy zatrudnią pracownika z orzeczeniem o  niepełnosprawności muszą pamiętać o tym, że tacy pracownicy mają szereg dodatkowych uprawnień, są to między innymi:

  • 7-mio godzinny dzień pracy na całym etacie;
  • 10 dni dodatkowego urlopu po przepracowaniu 1 roku u pracodawcy;
  • dodatkowe 15 minut przerwy na odpoczynek w czasie pracy;
  • dodatkowe 21 dni wolnych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym lub wykonania badań, które nie mogą zostać wykonane poza godzinami pracy.

Aby zrekompensować fakt, że pracownik niepełnosprawny korzysta z dodatkowych uprawnień Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje pracodawcom pomoc na wielu płaszczyznach oraz bardzo atrakcyjne dofinansowania do wynagrodzeń.

Pracodawcy mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami BHP w zakresie dostosowania stanowisk pracy, mogą również ubiegać się o refundację dostosowania stanowisk pracy przy zatrudnianiu bezrobotnej osoby niepełnosprawnej, mogą skorzystać z osoby, asystenta osoby niepełnosprawnej, która wdroży takiego pracownika do pracy.

Pracodawcy mogą również otrzymać bardzo atrakcyjne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem.

  • 450,00 zł miesięcznie przy zatrudnieniu osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;
  • 1125,00 zł miesięcznie przy zatrudnieniu osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 1800,00 zł miesięcznie przy zatrudnieniu osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób ze schorzeniami szczególnymi (lista schorzeń na stronie PFRON).

Dofinansowania nie mają ograniczeń czasowych, pracodawca otrzymuje je przez cały okres trwania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia musi w odpowiednim momencie złożyć wniosek do PFRON, jeśli przegapi właściwy termin to niestety dofinansowania nie będzie.

Pracownik musi otrzymywać wynagrodzenie na rachunek bankowy bez opóźnień a pracodawca nie może zalegać z płatnością składek ZUS. Co miesiąc do 25-go dnia należy również składać do PFRON wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia.

Wiele informacji dla pracodawców oraz przedsiębiorców niepełnosprawnych można znaleźć na stronach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *